Staal

woensdag 2 september 2020

Zoals al eerder gecommuniceerd starten we dit jaar met de taal- en spellingsmethode Staal van Malmberg. In dit bericht zal ik u in vogelvlucht vertellen wat de werkwijze van deze methode is. Het taalgedeelte van Staal geeft de mogelijkheid thematisch te werken en geeft veel aandacht aan het taaldomein Luisteren, Spreken en Schrijven. De eerste twee weken van een blok doen kinderen veel kennis op over de verschillende taaldomeinen. In week 3 verwerken ze deze kennis in een eigen publicatie of presentatie als toets. Ze gaan dus echt met taal aan de slag. Een goede voorbereiding voor later.

Het spellinggedeelte van Staal is cursorisch opgebouwd en maakt gebruik van de spellingdidactiek “Zo leren kinderen lezen en spellen” (ZLKLS) van José Schraven. Maandag 7 september zullen de leerkrachten hier nog een uitgebreide scholing van krijgen. Kinderen bereiken optimale spellingresultaten door een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees. Staal is de eerste methode die spelling en grammatica combineert.

Wij hebben er zin in om te gaan starten met deze moderne methode.

Delen via