Niet vergeten: 6 juni EricaCup 2019 

woensdag 3 april 2019

De voorbereidingen voor de EricaCup 2019 zijn in volle gang. Ook dit jaar gaat De Bongerd weer de sportieve strijd aan met De Gong en De Schakel.Dit jaar zal de EricaCup plaats vinden op 6 juni. Ook dit jaar zal het ongetwijfeld weer een sportieve strijd gaan worden waarbij we niet zonder uw hulp kunnen. Mogen we op u rekenen?

Wat is de EricaCup?

De EricaCup is een sportevenement van de drie genoemde scholen gelegen aan het veld aan de Rademakersdonk. Het vindt dit jaar alweer voor de 33ste keer plaats en wordt georganiseerd door een commissie bestaand uit enthousiaste ouders namens de drie scholen. Zowel in de ochtend als in de middag worden diverse sportieve uitdagingen geboden aan de leerlingen welke voor de helft bestaan uit competitie onderdelen zoals bijvoorbeeld sprint en voor de andere helft bestaat uit fun onderdelen zoals een stormbaan. In de ochtend zijn het de leerlingen van groep 1 t/m 4 welke tegen elkaar strijden, in de middag de groepen 5 t/m 8. Alle punten die tijdens de competitie door de leerlingen worden behaald worden verzameld zodat aan het einde van de middag de winnaar van de EricaCup, een wisselbeker, bekend zal worden gemaakt. Na afloop worden diploma’s gemaakt met hierop de resultaten en krijgen de best presterende leerlingen per onderdeel een medaille. Het afgelopen jaar hebben we hard gestreden om de wisselbeker weer te laten schitteren binnen de Bongerd, dit jaar dus de uitdaging met elkaar om dit zo te houden!

Draagt u een steentje bij? Hulpouders en sponsoren gezocht!

De EricaCup wordt georganiseerd door een aantal ouders van de 3 scholen, maar zijn tijdens de dag veel hulp nodig om voor de verwachtte 650 leerlingen een top dag te organiseren. Zo zijn er veel ouders nodig voor zowel het begeleiden van de groepen leerlingen als ook hulp bij de onderdelen. Kunt u de ochtend of de middag de leden van de commissie komen helpen? Dat zou fantastisch zijn! Er hangen posters in de school waarop u kunt aangeven hoe u de commissie wilt helpen. Voor ouders die zowel de ochtend als de middag kunnen helpen zal een lunch geregeld worden.

De EricaCup kan niet bestaan zonder de ondersteuning van sponsoren. Om het evenement kostendekkend te kunnen organiseren en de onderdelen zoals de altijd populaire stormbaan te kunnen betalen zijn er sponsoren nodig. Sponsoren krijgen een advertentie in het programmaboekje en worden ook tijdens de dag benoemd. Sponsoring in het programmaboekje is al mogelijk vanaf €25,-. Het programmaboekje krijgt iedere leerling mee naar huis, daarmee heeft het programmaboekje een oplage van ruim 600 stuks en bereikt u veel potentiële klanten in en rondom De Maten. Heeft u een eigen bedrijf en wilt u de commissie helpen om ook dit jaar weer, in navolging van de afgelopen 32 jaar, een fantastische EricaCup te organiseren? Neem contact op met de leden van de commissie. Dit kan natuurlijk persoonlijk, maar ook via de emailadressen ericacup@gmail.com of oscarencindy@gmail.com.

Wij hebben er veel zin, graag tot 6 juni!

Namens de EricaCup commissie,

Cindy van Duuren,  Denise Berenschot,  Lugunda van Berkum en Hendry Scholing

Delen via