Medezeggenschapsraad weer compleet

woensdag 28 oktober 2020

We zijn heel blij dat de oudergeleding van de MR compleet is. Welkom Hendry, Wjera en Tjalling! Hieronder stellen zij zich aan u voor.

Namens het team zitten Mirjam Magré, Jolanda Mossing Holsteijn en Lisanne Wittenhorst in de MR.

De eerstvolgende MR-vergadering in deze nieuwe samenstelling is komende donderdag (online).

Delen via