Medezeggenschapsraad

woensdag 13 februari 2019

Door de aflopende termijn van twee van onze MR-leden ontstaan er 2 vacatures en doen we hierbij een oproep voor nieuwe kandidaten. De aftredende leden stellen zich ook weer verkiesbaar.
Mochten meer kandidaten zich aanmelden dan zal de MR verkiezingen houden. De MR is een mooie gelegenheid voor ouders om mee te denken/praten/beslissen over belangrijke schoolzaken. U kunt zich verkiesbaar stellen door uiterlijk 20 februari een mailtje te sturen met uw motivatie aan mvanleeuwen@leerplein055.nl Onze MR bestaat uit 6 leden, waarvan 3 ouders: Christel Roels, Mariska Dijk en Mirjam Wakkermans en drie teamleden: Mirjam Magré, Jolanda Mossing Holsteijn en Monique Weijenberg-van Leeuwen. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 6 keer per jaar. De notulen staan op de website van de school.

Delen via