Lerarentekort

dinsdag 22 januari 2019

Het lerarentekort is een aanhoudend probleem waar vrijwel alle scholen en schoolbesturen te maken hebben. Afgelopen week nam het aantal grieppatiënten in Nederland weer flink toe. Op school merken wij hiervan de gevolgen want er zijn steeds minder invalleerkrachten beschikbaar. Wij willen dat uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die de continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Soms kan een collega die parttime werkt, extra worden ingezet maar het zal duidelijk zijn dat dit type oplossing niet structureel is en ook niet op alle werkdagen een oplossing biedt.

Aansluiting bij regionaal samenwerkingsverband voor invalleerkrachten
Sinds dit schooljaar is Leerplein055 aangesloten bij Personeelscluster Oost Nederland (PON). Dit is een vereniging van samenwerkende schoolbesturen waarbij ruim 120 basisscholen in de regio zijn aangesloten en we hebben daarmee toegang tot een veel grotere groep flexibel inzetbare leerkrachten dan voorheen. Vanuit de PON-Flexpool worden nu alle korte en langdurige vervangingen op de Leerplein055-scholen geregeld. Maar ook deze pool is inmiddels vaak ‘leeg’.

Onderwijsbevoegdheid op zak?
Bent u in het bezit van een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand die interesse heeft om terug te keren naar het basisonderwijs? U kunt via PON ingezet worden. Wij leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om u (als ouder met onderwijsbevoegdheid) alleen te binden aan onze school als dit uw voorkeur heeft. Neemt u gerust contact met ons op of loop binnen bij de directeur van school.

Groepen naar huis sturen?
Het naar huis sturen van leerlingen willen we voorkomen. In incidentele gevallen is dit echter de enige oplossing. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt. Wij zijn ook verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen.

Zowel PON als Leerplein055 blijven doorgaan met het op regelmatige basis werven van leerkrachten voor zowel de korte als langdurige vervangingsbanen. Kent u mensen in uw omgeving die interesse hebben om bijvoorbeeld terug te keren naar het onderwijs dan horen wij dat graag van u.​

Delen via