KOL en rapport

woensdag 20 januari 2021

Voor de voorjaarsvakantie worden alle ouders en kinderen uitgenodigd voor een gesprek met de leerkrachten (Kind-Ouder-Leerkrachtgesprek). Dit wordt een online-gesprek via Teams en u krijgt hiervoor uiterlijk maandag 25 januari een uitnodiging. Tijdens dit gesprek gaat het naast het welbevinden van uw kind in deze lastige corona-periode ook over de resultaten van onder andere de methode-gebonden toetsen. De citotoetsen die gepland waren in de komende twee weken, worden pas afgenomen als alle kinderen minstens weer twee weken gewoon onderwijs op school hebben.

Op woensdag 17 februari krijgen alle kinderen hun rapport.

Delen via