Groep 4 t/m 8: HVO en GVO

woensdag 10 juni 2020

Soms stellen kinderen vragen waar je niet meteen een antwoord op weet. Vaak gaan die dan over thema’s als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof goed en kwaad, mooi en lelijk. Of over vriendschap, bang zijn en pesten. Waarom de buren naar de kerk of de moskee gaan, of juist niet. En wat we bijvoorbeeld met kerstmis vieren…

Op onze school  maken we ook volgend jaar weer graag gebruik van GVO/ HVO. Als team vinden we het belangrijk dat kinderen naast onderwijs op school, ook samen nadenken en bezig zijn met zingeving en hun eigen identiteit, zodat zij uitgroeien tot stevige persoonlijkheden en leren verwoorden waar ze voor staan. Daarom zouden we graag zien, dat veel – zo niet alle kinderen – deel zouden nemen aan een vorm van Vormingsonderwijs. Deelname aan de lessen is niet verplicht.

Humanistisch Vormingsonderwijs

In de lessen ontwikkelen de kinderen een persoonlijk levensbeschouwelijk kompas en een open houding. Dit gebeurt op basis van eigen levensvragen.  De leerlingen doen ervaringen op en onderzoeken ideeën op een kritische en creatieve manier, in een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Vanuit een humanistische basis leren ze zichzelf kennen, de ander kennen, keuzes maken, verschillen respecteren en verantwoordelijkheid nemen.

Protestants Godsdienstig Vormingsonderwijs

Het protestants godsdienstig vormingsonderwijs wil kinderen helpen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen; om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalentraditie, om te leren wat geloof in het leven kan betekenen, zodat zij (later) een evenwichtige keuze kunnen maken. Om van jongs af aan te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen, maar ook onze Nederlandse cultuur beter te leren begrijpen.

Voor alle richtingen geldt dat we het kunnen aanbieden als er tenminste 7 kinderen voor opgegeven worden.

Mocht u de keuze die u vorig jaar gemaakt heeft zo willen houden, dan hoeft u niets te doen. U kunt wijzigingen en eventuele vragen  per mail kenbaar maken via bongerd@leerplein055.nl

Ouders van kinderen die volgend jaar in  groep 4 zitten ontvangen vandaag een ‘papieren’ brief hierover.

 

Delen via