Compensatiedagen

woensdag 5 juni 2019

In het kader van onze ontwikkeling naar een sterrenschool hebben alle kinderen  vier compensatiedagen(snipper)dagen per schooljaar. Deze kunt u het hele jaar opnemen.  U mag ze dus ook aan vakanties vastmaken. U dient een compensatiedag ook in één keer op te nemen, dus niet verdeeld over twee dagen. Compensatiedagen die aan het eind van het schooljaar niet zijn gebruikt, vervallen.  Voor het normale verlof dat onder de leerplichtwet valt,  verandert niets. Over dat verlof leest u meer op onze site.  Aanvragen van een compensatiedag kunt u doen door minimaal 24 uur van te voren, een mailtje te sturen aan bongerd@leerplein055.nl U krijgt dan altijd een bevestiging.  Voor volgend schooljaar hebben we er inmiddels voor gekozen de compensatiedagen te handhaven.

 

Delen via