Cito-toetsen

woensdag 7 oktober 2020

In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4 t/m 7 de nodige toetsen uit ons leerlingvolgsysteem gemaakt. De resultaten van de toetsen geven ons vooral veel input over ons onderwijs. In het Ouderportaal van ParnasSys kunt u zien welk niveau uw kind haalde, maar wij vinden dat je de scores vooral in vergelijking met de scores van de vorige toetsen moet zien en dat is naar ons idee slecht zichtbaar in het Ouderportaal. Daarom krijgen alle kinderen van groep 4 t/m 7 volgende week een papieren overzicht van de resultaten mee.

Delen via