Cito E-toetsen

woensdag 5 juni 2019

Zoals u eerder heeft kunnen lezen hebben wij ervoor gekozen om de Citoperiode wat later te laten starten. Dit om zoveel mogelijk effectieve onderwijstijd te creëren. Vanaf maandag 17 juni t/m vrijdag 5 juli zullen in de verschillende groepen de E-toetsen van Cito voor de verschillende vakgebieden afgenomen worden. Gedurende deze periode zullen wij het ouderportaal van Parnassys voor de toetsen dicht zetten. Dit om iedere leerkracht rustig de tijd te geven de resultaten in te voeren. Er is namelijk een aantal kinderen welke de toetsen apart maakt, of een andere versie dan de E toets. Hiermee voorkomen we dat de één de uitslag al wel heeft en de ander nog niet. Op 5 juli zal het ouderportaal weer opengezet worden. Wij gaan ervan uit dat dan het overgrote deel van de resultaten zichtbaar is. Het kan zijn dat nog niet alles gemaakt is door bijvoorbeeld ziekte of afwezigheid. We zullen er dan voor zorgen dat het zo snel mogelijk ingevoerd is, wanneer de toets gemaakt is.

Delen via