Bericht van de ouderraad (SOB)

woensdag 13 februari 2019

Afgelopen woensdagavond heeft de SOB alweer een vergadering gehad. De SO vergadert 3x per jaar. De activiteiten worden besproken en plannen worden gemaakt voor de komende periode.  Binnen anderhalf uur is het alweer afgerond en kijken we alweer hals reikend uit naar de volgende activiteit.  Om dit te kunnen organiseren zijn er wel vrijwilligers nodig. Dit ondersteunen kan al heel eenvoudig door middel van het doen van een boodschap en het inschenken van drinken tot het helpen opbouwen voor of opruimen na een activiteit.

De ouderraad bestaat nu vooral uit ouders van kinderen die inmiddels in Unit  2 en 3 zitten. Als hun kinderen van school gaan houdt hun zitting in de ouderraad op. Het zou fijn en handig zijn als nieuwe ouders de komende periode de ouderraad komen versterken. Zo kan de kennis van het organiseren worden overgedragen en is er een goede verdeling van ouders van kinderen in de verschillende units. Wees welkom bij de ouderraad of geef je op als hulp bij een activiteit. Hoe meer ouders die kunnen helpen, hoe beter we de taken kunnen verdelen. Uiteindelijk heeft/hebben je kind(eren) er het plezier van!

En daar gaat het ons natuurlijk om.

Dus meld je aan via de voorzitter of één van de andere leden van de ouderraad.

Delen via