woensdag 30 januari 2019

In de afgelopen weken hebben we alle kinderen hard laten werken aan de Citotoetsen.  Het toetsen van kinderen zal echter door gepersonaliseerd leren ook een ander rol krijgen. Er zijn twee soorten toetsen die we nu al op onze school gebruiken, te weten de toetsen die bij onze methode horen en de toetsen vanuit het leerlingvolgsysteem (de zogenaamde Cito-toetsen).

De methodetoetsen worden vooral gebruikt om te evalueren of kinderen de aangeboden stof zich voldoende hebben eigen gemaakt, welke onderdelen ze nog niet beheersen en welke vervolgstappen er genomen moeten worden. Deze toetsen geven veel input voor de afstemming van het leerproces van kinderen. Ze leveren hierdoor een belangrijke bijdrage voor ons onderwijs.

De Cito-toetsen zijn al jaren vastgesteld rond de 19e en 39e week van het schooljaar en worden vooral gebuikt om de resultaten van onze school en van onze kinderen te vergelijken met andere scholen en  leeftijdsgenoten. Kinderen op onze school maken de spelling-, reken- en begrijpend lezen- en de woordenschattoets en doen de AVI en/of DMT-toets.

Als de leerlijnen van kinderen steeds meer gaan uitwaaieren en kinderen sneller of juist minder snel door de lesstof gaan, zullen ook ‘toetsogenblikken’ gespreid gaan plaatsvinden.  Zover is het nu nog niet. Alle kinderen maken nu nog ‘trouw’ de Cito-M-toetsen.

De Cito-eindtoets voor groep 8 zal voorlopig nog onveranderd blijven en dus gaan de kinderen in april drie ochtenden met deze toets aan de slag.

Voor de leerjaren 1/2 geldt dat kinderen van leerjaar 1 helemaal geen Cito-toetsen meer maken en kinderen van leerjaar 2 maken alleen  nog de M-toetsen (rekenen en taal). In de loop van dit  schooljaar zal verder worden onderzocht welk ‘volgsysteem’ meer input geeft voor het volgen van de kinderen de afstemming van het onderwijs.

 

Delen via