1,2,3……muziek in de klas!

vrijdag 5 april 2019

Drie opeenvolgende maandagen komt muziekdocent juf Corine ons in Unit 1 en 2 muziekles geven.

Met het muziek aapje en de Boembuizen of Boomwackers hebben we al veel over toon en ritme geleerd

Delen via