010419 HeaderBongerd(ZT)
nieuwsbrief De Bongerd | juni 2021

Cito-toetsen

In de afgelopen weken hebben de kinderen van groep 4 t/m 7 de nodige toetsen uit ons leerlingvolgsysteem gemaakt. De resultaten van de toetsen geven ons vooral veel input over ons onderwijs. In het Ouderportaal van ParnasSys kunt u zien welk niveau uw kind haalde, maar wij vinden dat je de scores vooral in vergelijking met de scores van de …

Meer lezen
Cito-toetsen

Basisscholen in gemeente Apeldoorn kiezen voor roetveegpieten 

Apeldoorn kiest definitief voor de roetveegpiet als helper van Sinterklaas. Burgemeester en wethouders en de drie grote schoolbesturen in Apeldoorn ondersteunen van harte de eigentijdse roetveegpiet. De Stichting Apeldoornse Sinterklaas Intocht is dezelfde mening toegedaan.   Op veel scholen was vorig jaar al de keuze gemaakt om alleen nog roetveegpieten op school uit te nodigen. Ook voor alle Leerplein055-scholen geldt vanaf dit jaar dat alleen …

Meer lezen
Basisscholen in gemeente Apeldoorn kiezen voor roetveegpieten 

Verkiezingen MR

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar ook regelmatig een beslissende rol in beleidszaken die de school aangaan. Er zitten drie ouders en drie teamleden in de MR, we vergaderen 8x per schooljaar. Naast zaken waar je officieel instemmingsrecht over hebt, …

Meer lezen
Verkiezingen MR

Kinderdagverblijf

De herfst is duidelijk weer begonnen. Het regent meer en er staat een wind. Ook vallen er steeds meer blaadjes uit de boom. We hebben, op de groep, een groot vel papier met allerlei plaatjes van de herfst opgehangen. Nu kunnen de kinderen zelf of samen kijken wat ze allemaal herkennen of welke juist nieuw zijn. Ook hebben we de …

Meer lezen
Kinderdagverblijf

BSO

Wat je al niet kunt doen met spaghetti naast opeten: wij hebben gebouwd met spaghetti en oase. Daar kun je leuke dingen van bouwen! Verder hebben we experimenten gedaan om te testen hoe sterk spaghetti is: met blokken een brug bouwen en dan kijken hoeveel blokken de spaghetti kan dragen

BSO

Verjaardagen

De volgende kinderen zijn binnenkort jarig:


Een afbeelding van...

10 oktober
Irza (7 jaar)
4
11 oktober
Ryder(7 jaar)
3
11 oktober
Angelique (5 jaar)
1/2
13 oktober
Zeynep (8 jaar)
5/6


Allemaal hartelijk gefeliciteerd en een fijne verjaardag!!
Noah wordt op maandag 12 oktober 4 jaar. Fijne verjaardag en welkom bij de Roodborstjes!

Agenda

24 jun

Studiedag, kinderen vrij

25 jun

Meester-en-juffendag

1 jul

MR

2 jul

6e klassennieuws

7 jul

2e rapport

8 jul

Musical groep 8 en afscheid groep 8

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...